Platform Sociale Binding

Logo-PSBHet Platform Sociale Binding wil in Nederland een actieve, concrete en praktische bijdrage leveren door op lokaal niveau verbindingen te leggen tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. Lokale platforms voor sociale binding zijn een optimaal instrument om onderlinge problemen, verwachtingen, twijfels en toekomstplannen met elkaar te agenderen en bespreekbaar te maken. Daarbij ligt de focus op het samenleven in Nederland.

Het Platform Sociale Binding gaat ervan uit dat saamhorigheid, betrokkenheid, loyaliteit en tolerantie naar elkaar toe, op de eerste plaats in de eigen (woon)omgeving ontstaat. Gelukkig zijn, gezond zijn en het hebben van een toekomstperspectief zijn eerste levensbehoeften. Angst, wantrouwen, onveiligheid en onzekerheid zouden daar dan ook niet bij mogen horen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen levensbehoeften, maar voor kwetsbare burgers (ongeacht hun culturele achtergrond) is dat helaas niet altijd vanzelfsprekend. Hun geloof en vertrouwen in de toekomst krijgen een knauw als er sprake is van maatschappelijke en economische uitsluiting. Gemeenten, het maatschappelijke middenveld en professionele organisaties treffen maatregelen om een vangnet voor ondersteuning en activering voor deze kwetsbare burgers mogelijk te maken. Jammer genoeg worden niet alle inwoners die een vangnet nodig hebben bereikt en organisaties die deze burgers vertegenwoordigen worden niet of nauwelijks bij de problematiek betrokken. Maar het zijn uitgerekend maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau het verschil kunnen maken. Daarnaast worden te vaak de maatregelen van bovenaf bedacht terwijl die van onderop het beste zouden kunnen renderen. Van onderop stimuleer je het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van een grote groepen burgers binnen buurten, wijken en gemeenten. Met het streven naar sociale binding vergroot je de saamhorigheid en betrokkenheid, en draag je bij aan een positieve bijdrage aan onderlinge loyaliteit en tolerantie in Nederland.
Binnen het geschetste kader organiseert het Platform Sociale Binding in diverse steden bijeenkomsten in het kader van ‘Sociale binding als instrument voor de democratische rechtsstaat’. In Amsterdam organiseert het Platform Sociale Binding dit in samenwerking met Emcemo, HTIB en Aknarij West.
Professionals op het terrein van het sociale domein, arbeidsmarkt, onderwijs; maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en betrokken burgers zijn van harte welkom om met elkaar van gedachten te wisselen over sociale binding als smeerolie van een democratische en verantwoordelijke samenleving.